jr. ambassadeur

Start

                             


 

Brian van der Heyden

Lorenzo Wolthers

Raymon Erberveld, webmaster

 Brian van der Heijden is verantwoordelijk voor: Het werven van sponsors.

Lorenzo Wolthers is verantwoordelijk voor: De bekendheid van deze site
Raymon Erberveld is verantwoordelijk voor: Het beheer van deze site


Landelijke manifestatie 'In de buurt van ICT'
12 juni 2003

Op donderdag 12 juni bezochten de junior ambassadeurs in de Passengers Terminal Amsterdam de landelijke manifestatie 'In de buurt van ICT'.
'In de buurt van ICT' bood een zo breed mogelijk overzicht van de manier waarop ICT in Nederland wordt ingezet voor de samenleving. 
De Digitale Trapvelden waren dan ook een belangrijk onderdeel van het programma.

 
Interview door het Kinderpersbureau Amsterdam

Het netwerk Digitale Trapvelden is één van de organisatoren en deze manifestatie en een vervolg op de succesvolle trapveldenconferentie in Rotterdam (2001).


Na veel indrukken en gepraat even uitwaaien op de pier,
Passengers only!